Alles heeft zijn tijd nodig om te zijn wat is en te worden wat nog niet is …

Dag in dag uit zijn we bezig met ons eigen leventje draaiend te houden . Alles moet gepland worden, alles moet passen binnen ons eigen omkaderde structuur . Alles moet getimed worden zoals wij het zien en denken en dan voelen we ons goed want dit is onze basis waarop we vertrouwen en steunen . Dit is onze zekerheid en in tijden van grote maatschappelijke en kosmische onzekerheden kun je het best zo functioneren , althans dit is onze perceptie op dit moment. De controle houden over alles . Een manier van leven en zijn binnen de ‘normale’ sociale context.
Zo leiden we alles in een bepaalde richting …. naar onszelf , ons ego . Geleidelijk aan gaan we ons heer en meester voelen over alles wat leeft en beweegt.

Maar we zijn ook emotionele wezens , natuurwezens behorend tot het Leven , met al haar eigenschappen en mysteries.
We zijn ook een boeiende wereld van cellen, moleculen , atomen met in de kern een enorme databank van gegevens, informatie , bewustzijn, kracht en energie . Deze wondere inwendige wereld van organisch materiaal en scheikundige processen leeft volgens haar eigen ritme, haar eigen biologische tijd door Moeder Natuur beïnvloed en door onze Schepper gevormd.
Niemand , geen enkele geleerde is er ooit in geslaagd dit inwendige Leven te evenaren , laat staan te kopiëren .

Als we iets met zekerheid weten van het Leven is het de constante verandering, de evolutie . Er wordt een bepaald patroon gevolgd, een bepaalde eigenheid, een ‘ Zijn ‘ ervaren en dit wordt elke minuut, elke seconde beleefd, dag in dag uit, jaar in jaar uit tot in de eeuwigheid, zonder begin en einde .

We kunnen perfect getuige zijn van dit proces als we onze gedachten loslaten en onze blik richten naar die inwendige wereld, die prachtige wereld van het innerlijke Zelf waar alles leeft en beweegt in harmonie en evenwicht met elkaar. We kunnen als het ware meetrillen op de golven van Alfa en Omega, ons verbinden met de waarheid binnenin en het ontstaan van fenomenen bewust waarnemen. Geen druk of stress, maar een perfecte samenwerking tussen cellen en atomen, een synergie van geven en nemen , van ontstaan en bestaan . Het bewust worden van dit schouwspel laat het Leven zien en ervaren zoals het is en maakt ons één .

Het zou ons een gelukkiger mens maken dit te beleven en te kunnen delen !

email Interesse? Stuur ons een mail: info@sophrology.eu of bel: 00329 329 78 19